Kwalifikacje

Andrzej Bukowski

prawnik, adwokat prawa kanonicznego i doktorant w Instytucie Nauk Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnik/adwokat kościelny w sądach kościelnych.

Możecie Państwo nam zaufać

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń 604-44-84-86