Prawo Kanoniczne - proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przez cały proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Współpraca z Klientem odbywa się w oparciu o warunki, które są ustalane w sposób zapewniający uwzględnienie indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfikę sprawy.

Pomoc prawna jest udzielana w następujący sposób:

I. Dla strony powodowej

indywidualna konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; porada prawna,

przygotowanie skargi powodowej,

pomoc w wyborze i zabezpieczeniu materiału dowodowego,

sporządzenie pism procesowych np. odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, uwag do opinii biegłych,

przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków,

pomoc prawna w prowadzeniu całego procesu,

sporządzenie apelacji i innych środków odwoławczych.

II. Dla strony pozwanej

konsultacja po otrzymaniu skargi powodowej; porada prawna,

przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową,

pomoc w wyborze i zabezpieczeniu materiału dowodowego,

przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków,

pomoc prawna w prowadzeniu całego procesu,

sporządzenie apelacji i innych środków odwoławczych,

przygotowanie innych pism procesowych.

III. Przygotowanie prośby o usunięcie klauzuli wyrokowych.

Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń 604-44-84-86